Nastává rozmach Průmyslu 4.0

Podle projektu CzechInvest zamířilo do českých průmyslových zón více než 500 investorů a vytvořilo se přibližně 100 tisíc pracovních míst. Budují se nové průmyslové zóny a ty stávající se rozšiřují. Průmyslu se v České republice tedy daří a vzniká i řada nových průmyslových podniků. Jejich nezbytnou součástí jsou výroba, sklad a administrativa. Průmyslové haly se navíc musejí přizpůsobovat technologickému vývoji. V současnosti udává trend takzvaný Průmysl 4.0.   Robotické svářecí linky, lakovna nebo montážní linky. Výrobní haly obsahují spoustu prvků, které dohromady vytvářejí harmonický celek. Jen díky souhře jednotlivých komponentů a zaměstnanců je společnost schopná vyrobit dostatečné množství artiklu. Jaké prvky by tedy neměly v průmyslových halách chybět?  

Oddělené prostory jsou základem výrobní haly

Zejména v halách, které musejí splňovat přísné hygienické nároky, je nezbytné oddělit od sebe jednotlivé prostory výroby. Platí to například v potravinářském průmyslu. Čisté prostory je nutné oddělit od těch skladovacích a logistických pomocí propustí. Před výstavbou haly je proto nezbytné promyslet, kolik sektorů bude výsledný objekt zahrnovat. Montované ocelové haly mají tu výhodu, že se přizpůsobují aktuálním potřebám podniku. Unikátní konstrukce, která připomíná obrácený tvar písmene U, totiž umožňuje rozšířit halu během několika dnů a bez nutnosti úplného přerušení provozu.  

Výrobní linky zabírají hodně místa

Automatizace výroby zvyšuje výkonnost podniku. Nahrazení lidské práce stroji s sebou ale nese jednu nevýhodu – velké těžké stroje totiž zabírají poměrně hodně místa. Nepřizpůsobujte stroje hale, ale vždy halu výrobním strojům. V tom pomůže právě unikátní konstrukce montovaných ocelových hal, jež nevyžaduje žádné další podpůrné sloupy a trámy. Díky tomu vzniká uvnitř haly velký vzdušný prostor, do něhož se mohou libovolně rozmístit potřebné stroje a velké montážní linky.  

Těžký náklad přemístí mostové jeřáby

Výroba malých komponentů se ve většině případů obejde bez pomoci těžkých hydraulických plošin. Při naskladnění výrobků mohou pomoci vysokozdvižné vozíky. Jejich výhodou je snadná manévrovatelnost, protože k otočení většinou potřebují jen prostor odpovídající délce vozíku. Dokážou unést náklad od stovek kilogramů až po několik tun. Pro manipulaci s těžkými náklady se pak do výrobní haly umisťují mostové jeřáby. Jejich největší výhodou je variabilita: dají se totiž instalovat prakticky do jakékoliv výrobní haly. Ať už podélně, či příčně, s jeřábovými drahami, či bez nich.  

Nezapomeňte na administrativní prostory

Oddělit administrativní prostory od výrobní haly, či nikoliv? To je otázka, kterou si při zřizování výrobní haly klade nejeden podnikatel. Velkou roli hraje velikost podniku a celková kultura firmy. Výhodou spojení výrobní a administrativní budovy je, že zaměstnanci z různých odvětví podniku jsou v kontaktu a jsou tak schopni okamžitě řešit společné problémy. Naopak nevýhoda může vzniknout například při nedostatečném odhlučnění haly. Pokud se zvuk z výroby přenáší do administrativní části, zaměstnancům to razantně ztěžuje práci. I tyto faktory je proto nutné zohlednit už při prvotním návrhu výrobní haly.  

Jakou roli sehrává takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce?

V souvislosti s výrobními halami se v současné době nejvíce skloňuje spojení čtvrtá průmyslová revoluce. Tou se označuje proces nahrazování lidské pracovní síly moderními pracovišti s roboty. Moderní výrobní haly tak dnes obsahují automatická multitechnická zařízení, která v sobě kombinují funkce několika technologií. Jediná průmyslová linka může současně obsahovat výrobní, transportní i montážní sekci. Nároky na velikost haly se díky automatizaci výroby snižují, moderní výrobní linky už dnes totiž zabírají mnohem méně místa než v minulosti. V řadě stávajících výrobních hal tak v ušetřeném prostoru vznikají skladovací místnosti, díky čemuž odpadá firmám starost s logistikou. To s sebou přináší ekonomickou úsporu a zefektivnění celého výrobního procesu dané společnosti.