Investoři při výstavbě hal šetří, do budoucna se jim to ale nevyplatí

Při stavbě průmyslových hal musejí investoři v dnešní době dostát spoustě požadavků. Přípravu staveb upravuje mnoho norem a předpisů, neméně důležité jsou však také uspořádání jednotlivých prostor, zateplení i bezpečnost práce. Současným trendem je snižování celkových nákladů, které investory odrazuje od využívání nových technologií a odborné přípravy. Bezpečnost průmyslových hal je tak snižována kvůli nedostatečné kvalitě konstrukcí. Požadavky na stavby ocelových průmyslových hal se stále zvyšují. Vysoké nároky jsou kladeny zejména na kvalitu materiálu i celkové provedení. Důležité je také logické uspořádání prostor, aby mohla výroba probíhat co nejefektivněji. Důraz je kladen i na zateplení, odvětrávání, osvětlení a hygienické požadavky. Nutné je také dostatečné požární zabezpečení. Snaha investorů snižovat celkové náklady však často komplikuje stavbu. Odborná příprava je totiž pro tyto druhy konstrukcí velmi důležitá. Již při zpracovávání projektové přípravy se dá vyřešit mnoho problémů, které by mohly nastat při samotné stavbě. V České republice také chybí institut prüfstatika, případně jiný kontrolní mechanismus, který by dokázal včas odhalit špatné provedení konstrukce. Investoři si mohou kontroly objednat na vlastní náklady, ale kvůli finanční náročnosti od toho mnoho firem upouští. Mezi obvyklé nedostatky patří nebezpečný stav povrchu hal, který je často nerovný, není pevný a upravený proti skluzu. Státní úřad inspekce práce také zjistil, že v halách jsou často nedostatečně označovány nosnosti podlah, kvůli tomu jsou pak neúměrně zatěžovány a rychleji se opotřebí. Logické uspořádání hal často komplikují odstavené stroje a složený materiál, které nedovolují efektivní využití prostor.

Investoři se zříkají inovací kvůli snižování nákladů

Inovace a trendy jsou v Česku ve jménu šetření upozaděné. Nejčastěji čeští investoři šetří na provozních nákladech a ekologickém řešení hal. Při přípravě projektu čeští investoři zvažují pouze vstupní investice a celkovou cenu, nemyslí už na kvalitní vybavení a dlouhodobou udržitelnost. Moderní technologie mohou napomoci dlouhodobému a kvalitnímu fungování průmyslových hal. V českých průmyslových halách ale nejmodernější technologie stále chybí. Ušetření při použití nekvalitního materiálu a zastaralých technologií se pak často podepíše na zbytečně zvýšené spotřebě energií. Vstupní snížení nákladů tak nemusí investorům ušetřit celkové finance, často je tomu spíše naopak. Konstrukce ocelových výrobních hal se řídí velkým množstvím různých norem a předpisů. Nejvýznamnější je však vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která uvádí obecné požadavky na stavby a určuje přímo definované parametry a odkazy na hodnoty norem v oblasti dispozice ocelové konstrukce. Specifika a požadavky na ocelové konstrukce pak určuje Nařízení rady a Parlamentu EU č. 305/2011.