I průmyslové haly dnes mění architekturu. Cení se osobitost i respekt k historii

Různorodost vládne i v oblasti průmyslových hal. Ačkoliv na první pohled vypadají jedna jako druhá, ve většině případů tomu tak není. Liší se totiž jak požadavky jednotlivých společností, tak i lokality, kde mají být budovy postaveny. Kromě technických nároků a funkčnosti tak musí projektanti v dnešní době zohledňovat i firemní kulturu či způsob zasazení do krajiny. I díky tomu vzniklo v posledních letech několik zajímavých projektů. Dnes už zdaleka neplatí, že průmyslové haly musí být velké ocelové hangáry podél dálnic. Řada firem naopak přichází s velmi specifickými požadavky. Chtějí, aby jejich hala nebyla pouze účelová a co nejlevnější, ale aby byla i zajímavě konstruovaná. Vzhledem k tomu, že řada hal je stavěna přímo vedle administrativních budov, stále více společností dbá na to, aby působily esteticky a tvořily smysluplný komplex. Navíc jsou dnes kladeny stále vyšší nároky i na zařízení a vnitřek hal, kde se celý den pohybují zaměstnanci a chtějí být nejen v bezpečném a nezávadném prostředí, ale také v prostředí, které je nějak spojuje s celou společností a působí příjemně.

Lze využít barvy i historické základy

Pokud se společnost rozhodne vnést do svých prostor trochu originality a novosti, není vždy potřeba měnit budovu zcela od základů. Divy dokáže i pár detailů. Pokud to například nevyžaduje povaha práce či zboží, které se v prostorách nachází, pracuje se v posledních letech velmi často se světlem. Aby měli lidé při práci co nejvíce přirozeného světla a neztratili ani zcela kontakt s okolním světem, lze vložit do střechy světlík. Ten vyřeší jak nedostatek přirozeného světla, tak i možnost větrání. Navíc provozovatele potěší pravděpodobně i nižší náklady na osvětlení haly. Relativně levnou změnou je i kvalitnější podlaha, která nemusí být vždy nutně šedá. Firemní barvy lze použít i na nosné prvky haly. Někdy je také možné obměnit pouze některé části budovy. Kvůli vzhledu či historické hodnotě tak mohou být zachovány například boční stěny či další prvky, které nechají vyniknout tradici a zapadnou lépe do starší zástavby. V momentu, kdy je třeba postavit halu novou, je možné vyhrát si alespoň s tvarem či nátěrem, aby nepůsobila fádně či lépe vystihovala firemní kulturu. Příkladem je hala ve Zlínském kraji, která má stupňovitý tvar střechy evokující pásovou pilu, což je stěžejní produkt společnosti. Některé společnosti pak barvy a výzdobu přizpůsobují lokalitě či zajímavým historickým událostem v daném místě. Jako je tomu u stavební firmy poblíž Brna, která výzdobu ladila do napoleonské tematiky.